Hűtőberendezések Szivárgásvizsgálata – Szervizelése Karbantartása – Telepítése

Szivárgásvizsgálat:

2019. március 16. napján hatályba lép a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) módosítása

A módosítás pontosítja az átadások, szivárgásvizsgálatok mikéntjét.

2019. március 15. napján hatályba lép a 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet módosítása

Fontos változás, hogy egy-egy hűtőköri beavatkozással járó tevékenység akkor minősül elvégzettnek, amikor az erre vonatkozó jegyzőkönyv az Adatbázisban rögzítésre kerül. A munkavégzés és a jegyzőkönyv feltöltése közötti 8 napos határidő megszűnése a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését eredményezi, hiszen a beavatkozást követően a „Klímagáz adatbázis” mobil applikáción keresztül a munkavégzéssel egyidejűleg kerül rögzítésre a jegyzőkönyv.

Ipari tapasztalataim alapján az üzemeltetők nagyobb része a kötelező szivárgásvizsgálatot már legalább egy alkalommal elvégeztette, ennek megfelelően a szivárgásvizsgálati tervek rendelkezésre állnak és a berendezések regisztrálva vannak a NKVH (Nemzeti klímavédelmi Hatóság) rendszerében.

Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy azokon a helyeken ahol a karbantartó és a szivárgásvizsgáló ugyanaz a cég, ott a szivárgásvizsgálat ritkán mutat valós képet. Sokkal szerencsésebb üzemeltetői szempontból, ha ezen 2 feladatot 2 külön cég végzi el, biztosítva ezzel egymás szakmai felügyeletét és a szivárgási helyek időben történő felismerését.

A klímavédelmi bírság mértéke – 1. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk szerinti szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén a berendezés névleges F-ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 1000 forint, de berendezésenként legfeljebb 500 000 forint.

A szivárgásvizsgálatról röviden:  A hűtőrendszereknek van egy elfogadott éves szivárgási rátája. Ez általánosságban a töltet 1-3 %-a. A szivárgásvizsgálat során azt vizsgáljuk, hogy a hűtőrendszeren tapasztalható-e ennél nagyobb mértékű szivárgás. Ha igen akkor feladatunk megállapítani annak helyét, hogy a javítás minél hamarabb megtörténhessen. A rendelkezés értelmében a szivárgásvizsgálat gyakorisága 2019-ben 

Hűtőközegek töltet alapján számított CO2 egyenértékSzivárgásvizsgálat gyakorisága
5-49,99 Tonna CO2évente
50-499,99 Tonna CO26 havonta
≥500 Tonna CO23 havonta

 Leggyakrabban az alábbi hűtőberendezés fajták esetében szükséges szivárgást vizsgálni:

Helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló- és hőszivattyú berendezések, mint

  • Technológiai hűtők
  • Folyadékhűtők
  • Hűtőaggregátok
  • Hűtveszárító berendezések
  • Hűtőkamrák
  • Hőszivattyúk
  • Légkondicionáló rendszerek

Vállalkozásunk az NKVH rendszerében regisztrált vállalkozás. A szivárgásvizsgálatok dokumentálása a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság weboldalán online formában történik.

Folyadékhűtő berendezések szervize, karbantartása

A folyadékhűtők sokkal komplexebb, bonyolultabb berendezések, mint a split rendszerű klímaberendezések, innen fogva a szervizük, karbantartásuk is sokkal nagyobb felkészültséget igénylő feladat.